• Medewerkers

Medewerkers

Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via nummer 071 5765149. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Klik dan op medewerkers per groep, medewerkers schoolbreed of raden en vertrouwenspersoon in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Fysiotherapie en ergotherapie

Op Auris De Weerklank is een zelfstandig gevestigde kinderfysiotherapeut werkzaam. Daarnaast werkt er ook een ergotherapeut, die zich meer richt op de sensorische integratie en fijne motoriek. U kunt uw kind met (senso)motorische problemen op eigen initiatief aanmelden voor fysiotherapie of ergotherapie. De vergoeding gaat via uw ziektenkostenverzekering. Aanmelden kan via https://kinderfysiotherapievoorschoten.nl.

Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad
Heeft u belangstelling voor de ouderraad? Stuur dan een bericht naar de ouderraad via SchouderCom.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen bij Auris De Weerklank zijn mevrouw M. Westgeest (071 5765149) en mevrouw M. Bleker (071 5761990).

Coördinator veiligheid
Stephanie Bremer

Aanspreekpersoon bij pesten
Stephanie Bremer

Vragen?

Heeft u vragen vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.