Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad
Heeft u belangstelling voor de ouderraad? Stuur dan een bericht naar de ouderraad via Social Schools.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen bij Auris De Weerklank zijn mevrouw A. Hoogerdijk (071 5765149) en mevrouw M. Bleker (071 5761990).

Coördinator veiligheid
Stephanie Bremer

Aanspreekpersoon bij pesten
Stephanie Bremer