Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Handige links

Informatie

 • www.kindentaal.nl
  een website met informatie over taalontwikkeling bij jonge kinderen.

 

 

 • www.schooldeur.nl
  Een zeer uitgebreide site voor het onderwijs. Van kleuter tot v.o, van regulier tot speciaal. Goede informatieve en educatieve links.

 

 • https://www.veiliglerenlezen.nl/zwijsen/show/id=91497
  Leren lezen – groep 3, groep 4 – informatief – bibliotheek – spelletjes
  Deze site is speciaal voor ouders van kinderen die leren lezen met Veilig leren lezen. Als ouder van een kind dat bezig is met leren lezen, krijgt u veel mee van het leesproces.
  Hier kunt u lezen wat uw kind leert en hoe u thuis met het leesproces bezig kunt zijn. Ook vindt u er leuke ideeën voor spelletjes en kunt u lezen welke boekjes u in de bibliotheek kunt lenen.

 

 

 • https://www.ewoc.be/kwelkunst.htm
  Heel leuk programma om de werkwoordspelling mee te oefenen. Het is een gratis download, wel even de handleiding goed doornemen, maar dan werkt het als een trein.

 

 • Een makkelijke site is www.mijnwoordenboek.nl .
  Wanneer je op zoek bent naar de betekenis van een woord, typ je het in en druk je vervolgens op ‘vertaal’. De site doet de rest. Je kunt de Nederlandse betekenis zien, synoniemen zoeken, vertalen in het Duits, Engels en Frans, puzzelwoorden, woordspellen, rijmwoordenboek, werkwoorden vervoegen. Ook is het mogelijk om de op site een korte tekst online te laten controleren op spelfouten.

 

Oefeningen en spelletjes

 • https://www.mijnwoordenboek.nl
  een website om te oefenen met woordenschat en woorden vervoegen. Met o.a. themawoordenboeken, puzzelwoordenboek, rijmwoordenboek, synoniemen-zoeker, encyclopedie.

 

 

 • https://kids.kennisnet.nl
  spelletjes diverse vakken – groep 1-2-3 , groep 4-5-6, groep 7-8
  Voor elke groep zijn er leuke spelletjes te doen.
  Op de site voor de groepen 4-5-6 en 7-8 kunt uw kind o.a. ook informatie vinden voor het maken van een werkstuk.

Verandering van adres, telefoonnummer, huisarts en dergelijke

U kunt veranderingen in adres, telefoonnummer, huisarts of ziektekostengegevens doorgeven aan onze administratie via administratie.weerklank@auris.nl of via 071-5765149.

Gezonde voeding en fruit

Auris De Weerklank stimuleert het eten van gezonde voeding en fruit. We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dit betekent dat wij willen dat leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten. Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat fruit eten op school er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. Snoep, koek en frisdrank zijn voor thuis.

 

Hieronder zijn de verschillende eet– en drinkmomenten beschreven:

 

Ochtendpauze

We zien graag dat de kinderen tijdens de pauzes alleen gezonde tussendoortjes eten.  Naast  fruit en/of groente  eten de kinderen in alle groepen brood.  Groente en/of fruit (voor de kleuters graag geschild en gesneden meegeven).

 

Lunch

Tijdens de lunch kunnen de kinderen eten, drinken en uitrusten. Dan zijn ze ‘s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen. Bij de lunch eten de kinderen boterhammen en eventueel nog wat fruit en groente (zoals komkommer, cherrytomaatjes, radijsjes, worteltjes, reepjes paprika)  als toetje. De gezondste keuze is een volkoren of bruine boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg zoals 20/30+kaas, kipfilet of kalkoenfilet.  Volkoren knäckebröd, roggebrood of een krentenbol zijn een alternatief voor een boterham. Als drinken adviseren we water , thee of halfvolle melk of karnemelk. U kunt voor uw kind een melkdrank laten bezorgen door een abonnement bij Campina schoolmelk af te sluiten. Informatie hierover kunt u vinden op www.campinaopschool.nl. Vruchtensap kan ook, maar levert meer calorieën. Eten of drinken dat niet opgaat, wordt mee terug naar huis gegeven. Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het Voedingscentrum.

 

Traktaties

Wij zetten leerlingen die jarig zijn graag in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een kleine gezonde traktatie (bijvoorbeeld: fruit, groentesticks, doosjes rozijntjes of handje popcorn). Een traktatie in de vorm van een leuke gum, handig kladblokje of een gekleurde pen is natuurlijk ook een leuk! Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. De leerkracht ontvangt graag dezelfde traktatie als de leerlingen. We hopen dat u bijdraagt aan ‘De Weerklank- een gezonde school ‘!

 

Schoolreisje/pleinfeest

Het team van Auris De Weerklank is van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld schoolreisje/pleinfeest, feestdagen, thema’s. Omdat het voor een speciale gelegenheid is; zijn deze “extra dingen” speciaal. Het is belangrijk om ze niet “gewoon” te laten worden.

Excursies, feesten, kamp en schoolreisjes

Excursies
Op school behandelen wij thema’s. Deze sluiten wij soms af met een excursie naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, de bakkerij, het technolab of een museum.

 

Feesten
Wij maken tijd voor het vieren van feesten. Zo zijn de leerlingen op drie oktober vrij. Ook vieren wij Sinterklaas en christelijke feestdagen. Bij sommige feesten eten wij samen, zoals bijvoorbeeld met Kerst. We besteden in de groep ook aandacht aan niet-christelijke feestdagen, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest.

 

Kamp en schoolreisje
Eenmaal per jaar gaan de leerlingen van groep 1 tot en met 7 op schoolreis. De leerlingen van groep 8 gaan op kamp. De kosten hiervan vindt u in onze nieuwsbrieven via Schoudercom.

 

Voor meer informatie over de kosten en betaling kunt u op onderstaande button klikken.

 

Wissel- /wenochtend

De laatste donderdag van het schooljaar is er de wissel- / wenochtend. De kinderen kunnen dan kennismaken met de groepsleerkracht(en) en kinderen bij wie ze het volgend schooljaar in de klas komen.

Agenda groep 7 en 8

Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een agenda van school. U hoeft voor uw kind dus geen schoolagenda te kopen voor het nieuwe schooljaar.

Dossier en gegevens van de leerling

Dossier
Van elke leerling houden wij een (digitaal) dossier bij in ons leervolgsysteem op school. Alleen schoolmedewerkers die met een leerling werken, de schoolleiding en de inspectie mogen deze gegevens inzien en aanvullen. Wilt u inzage in het dossier van uw kind? Maak dan een afspraak met een de teamleiders van onze school. Gegevens over leerlingen geven we alleen aan derden na schriftelijke toestemming van de ouders.

 

Leerlingenkaart

Op de leerlingenkaart staan gegevens die voor ons van belang zijn. Denk hierbij aan telefoonnummers waarop u voor noodgevallen te bereiken bent, medicijngebruik, ziektekostengegevens en de informatie over bijvoorbeeld de vervoerder die uw kind naar school brengt. Bij toelating op onze school en aan het begin van elk schooljaar vragen wij u deze gegevens te controleren en waar nodig deze te wijzigen of aan te vullen.

 

Veel ouders vinden het prettig om contactgegevens van leerlingen uit de groep van hun kind te hebben. U kunt zelf in SchouderCom aangeven voor wie adresgegevens etc. te bekijken zijn.

USB-stick vanaf groep 6

In groep 6 krijgen leerlingen een USB-stick. Hierop slaan zij onder andere hun werkstukken, spreekbeurten en powerpoint presentaties op. Aan het einde van groep 8 krijgen zij deze USB-stick mee naar huis.

Vervoer van en naar school

Woont uw kind in de directe omgeving van school? Dan zorgt u zelf voor het vervoer van en naar school. Als u verder van school af woont, dan kunt u vervoer met een taxi of busje aanvragen bij uw gemeente. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont. Tot 08.20 uur is de taxichauffeur verantwoordelijk voor de leerling. Vanaf 08.20 uur is er toezicht op het schoolplein. Na schooltijd wachten de leerlingen op het plein tot hun taxi komt, ook dan is er toezicht door taxiwachten.

 

Met vragen of klachten over het vervoer kunt u terecht bij de vervoerder. Wij kunnen hier niet in bemiddelen.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).

Een leerling aanmelden op onze school

Wilt u een leerling aanmelden? Informatie hierover vindt u op de website van Auris.

Bewegingsonderwijs

We streven ernaar dat alle leerlingen van  groep 1 t/m 8 twee keer per week een les bewegingsonderwijs krijgen  van een  vakleerkracht bewegingsonderwijs.

In deze les worden allerlei motorische vaardigheden geoefend. Alle leerlijnen, die beschreven staan in het basisdocument gymnastiek, worden aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de toetscriteria uit dit document om te beoordelen of de leerling de leerlijn voldoende beheerst. Dit wordt genoemd in het stukje over gym in het kindrapport. Verder wordt er tijdens de les aandacht besteed aan sociale vaardigheden: Hoe ga je met elkaar om tijdens spelsituaties? Wat doe je bij winst en verlies? Hierbij worden de termen van de Kanjertraining toegepast. Ook komt het reguleren en opruimen van activiteiten aan bod naast het zelf klaarzetten van de activiteit.

De gymspullen bestaan uit een korte broek en T-shirt of een gympakje, passende gymschoenen en vanaf groep 5 een roldeodorant, handdoek en washandje. Deze gymkleding moet iedere gymles worden meegegeven. Voor de veiligheid moeten in de les lange haren in een staart gedragen worden en sieraden worden afgedaan.

 

Koningsspelen
Elk jaar doen we met de groepen 1 t/m 8 mee met de Koningsspelen. Deze worden georganiseerd door de Gemeente Leiden.

 

Communicatie
Een gesprek aanvragen met de vakleerkracht gymnastiek is altijd mogelijk. Wij kunnen u helpen als u vragen heeft over sporten bij een sportvereniging en wij kunnen u mogelijk ook helpen bij het zoeken naar een geschikte sportclub voor uw kind.

 

Kijklessen gym
Via de ouderinformatiebrief ECHO krijgt u een uitnodiging om vrijblijvend een keer bij een gymles aanwezig te zijn op De Weerklank.

 

Fysiotherapie en ergotherapie
Op onze locatie werken fysiotherapeuten. Er werkt ook een ergotherapeut, die zich meer op de sensorische integratie en fijne motoriek richt. U kunt uw kind met (senso)motorische problemen op eigen initiatief aanmelden voor therapie. De vergoeding gaat via uw ziektekostenverzekering na doorverwijzing door uw huisarts. De therapeut doet verslag aan u  en zij houdt met uw toestemming ook contact met de groepsleerkracht, de logopedist en de vakleerkracht gymnastiek. Zij probeert de behandeling/therapie zo te plannen dat u erbij aanwezig kunt zijn. U kunt altijd een gesprek aanvragen met deze therapeut.

Project

Elk schooljaar wordt er in de school een project georganiseerd voor alle groepen. In deze projectperiode worden er rond een thema diverse extra activiteiten georganiseerd zoals uitstapjes, bezoeken van iemand in een klas etc. Ook verzorgen alle groepen in deze weken een keer de ochtendopening, waarin zij laten zien (en soms horen) waar ze mee bezig zijn, wat ze geleerd hebben etc. Een leuke gelegenheid om de ochtendopening een keer bij te wonen.

 

Het project wordt feestelijk afgesloten. Daarbij kunt u zien wat uw kind en andere kinderen gemaakt hebben en worden er voor de kinderen leuke activiteiten georganiseerd. Bij de afsluiting van het schoolproject wordt soms geld ingezameld voor een goed doel.

 

U bent van harte welkom op deze projectafsluiting!

Sportactiviteiten

Koningsspelen

Elk jaar doen we  met de groepen van 1 t/m 8 mee met de Koningsspelen. Deze worden georganiseerd door de gemeente Leiden. We bekijken eerst de officiële  opening van de Koningsspelen, daarna gaan  de kinderen naar buiten voor verschillende sport- en spelactiviteiten. Tussen de middag lunchen we met elkaar in de aula.

School of Seef - verkeerslessen in de praktijk

Ieder schooljaar oefenen we de verkeerslessen ook in de praktijk. Dit doen we met de methode School op Seef. Deze methode bestaat uit 1 wandelles door de wijk en 2 lessen op de fiets op het schoolplein. Er wordt onder andere geoefend met starten, remmen en stoppen, omkijken, hand uitsteken en bochten nemen. Daarvoor hebben de leerlingen een fiets nodig. We hebben een aantal fietsen op school, maar het zou fijn zijn als u deze dagen een fiets zou kunnen meenemen van thuis.