Leerlijnen en leerroutes

Leerlijnen en leerroutes

De leerroutes voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, ook wel leerlijnen genoemd,  leiden naar de volgende uitstroomniveaus:

  • De leerroute gevorderd leidt de leerlingen op voor het reguliere onderwijs en na groep 8 vmbo TL (theoretische leerweg).
  • De leerroute basis leidt op voor het vmbo leerweg  basisberoeps of kader.
  • De leerroute minimum leidt op voor het praktijk onderwijs/vmbo met leerwegondersteunend onderwijs.
  • De leerroute < minimum leidt op voor het praktijk onderwijs of het voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk  lerende kinderen.

In elke groep wordt er dus op vier verschillende niveaus gewerkt. De leerlingen die leerroute gevorderd volgen, moeten aan het eind van groep 8 meer weten, kennen en kunnen dan de leerlingen die de leerroute basis volgen. Ook de aanpak kan verschillen. Zo hebben de leerlingen die de leerroute minimum of < minimum meer  visuele ondersteuning en oefening nodig. Deze leerlingen maken kleinere leerstappen en hebben explicietere hulp nodig bij het toepassen van de vaardigheden in verschillende situaties.