Groepsindeling en urentabel

Groepsindeling en urentabel

Gemiddeld zitten er 15 leerlingen in een groep. Bij het samenstellen van de groepen houden wij rekening met het niveau, de leeftijd en de problematiek van de leerling. De groepsnummers komen overeen met die in het basisonderwijs.

Wij bieden onze leerlingen leerstof die is afgestemd op zijn onderwijsbehoefte.

Onderwijsassistenten assisteren in alle groepen. Hierdoor maken wij extra tijd vrij voor individuele hulp en kunnen wij de klas in niveaugroepjes verdelen.

In onderstaande tabel staat hoeveel uur wij per vak besteden en welke methode of methodiek wij hierbij gebruiken.

Urentabel