Auris De Weerklank (Leiden) Aurislogo

Ochtendopening

Wij starten op maandag, woensdag en vrijdag de dag met de ochtendopening. Alle medewerkers en leerlingen beginnen de dag samen in de aula. Dingen die regelmatig terugkeren in de ochtendopening zijn verhalen, liedjes, boeken, gedichtjes, muziek en drama. Een keer per 2-3 weken staat op een dag de ochtendopening in het teken van een thema uit de godsdienstmethode Trefwoord.

Aan het einde van de ochtendopeningen zingen wij de jarigen toe. Nieuwe leerlingen en medewerkers verwelkomen we met het Weerklank welkomstlied. Leerlingen en medewerkers die afscheid nemen, zingen we toe met het Weerklank afscheidslied. 

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.