Auris De Weerklank (Leiden) Aurislogo

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Management

Hilde Jorna-Leusink

Regiodirecteur a.i.
Stuur mij een e-mail

Ilse den Heijer

Teamleider groep 1 t/m 3/4
Stuur mij een e-mail

Mariëlle van Zoen

Teamleider groep 4 t/m 8
Stuur mij een e-mail

Intern begeleiders / remedial teachers

Ria vd Craats

Groep 1 t/m 3/4
Stuur mij een e-mail 

Stephanie Bremer

Groep 4 t/m 8
Coördinator veiligheid
Stuur mij een e-mail
 

Vakleerkrachten gym

Gerda Helversteijn

(do)
Stuur mij een e-mail

Stephan den Horder

(ma,woe)
Stuur mij een e-mail
 

Psycholoog / orthopedagoog

Jan vd Pol

Psycholoog
Stuur mij een e-mail 

 

Miriam Westgeest

Psycholoog/orthopedagoog
Aanspreekpersoon pesten
Stuur mij een e-mail
 

Ondersteuning

 

Marijke den Edel

Managementassistente
Stuur mij een e-mail

 

Kitty de Wit

Administratief medewerker
Stuur mij een e-mail 

 

Ineke Barnhoorn

Administratief medewerker
Stuur mij een e-mail

 

Matthias van Arkel

Conciërge
Stuur mij een e-mail

 

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.