Tussentijdse verkiezingen medezeggenschap 2021

10 mei 2021

‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan!’ - Loesje

Als ouder ben je in overleg met school om het onderwijs aan jouw kind zo goed en passend mogelijk vorm te geven. Jij kent jouw kind het beste en de school heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van gehoorverlies en taal-/spraakproblemen. Samen kom je tot een plan om optimaal te voorzien in de onderwijsbehoeften van jouw kind.

Wil jij als ouder ook:

  • jouw kwaliteiten inzetten om de school sterker te maken;
  • een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de school, de regio en de organisatie;
  • samen met de Auris-medewerkers invloed hebben op actuele thema’s die spelen en de toekomst van Auris?

De Medezeggenschapsraad en haar Deelraden Noordwest, Midden en West hebben behoefte aan versterking. Zij doen een beroep op jou om je aan te sluiten bij de Medezeggenschapsraad of een van haar Deelraden.

Stel je kandidaat voor en van de Deelraad in jouw regio

Voor jouw regio zoeken wij ouders die zitting willen nemen in de Deelraad. Kandidaat stellen kan tot vrijdag 28 mei via Marlou Verspeek (ambtelijk secretaris); e-mail: m.verspeek@auris.nl.
In de week van 21 juni 2021 houdt de medezeggenschap tussentijdse verkiezingen en het gaat om een benoeming voor één jaar.

Praat mee over kwaliteit van het onderwijs en de organisatie
Bij Auris kun je dit doen zowel op regionaal niveau (Deelraad) als centraal niveau (Medezeggenschapsraad). In de Deelraad denk, praat en stem je mee op regionaal niveau met de Auris medewerkers en regiodirectie over de kwaliteit van onderwijs binnen Auris en hoe dit vertaald wordt naar de scholen en leerlingen. Je praat en stemt mee over hoe leerlingen en personeel zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken, de jaarplanning en schoolgids gaan bijvoorbeeld pas de deur uit als de Deelraad hiermee instemt. Dit soort onderwerpen vragen een open, positieve en kritische houding.

Over de muren van de school kijken
Als lid van de Deelraad neem je vijf of zes keer per jaar deel aan een vergadering. Je leest de stukken van te voren. Op die manier werk je mee aan de best mogelijke onderwijsplek voor zowel de leerlingen als het personeel van de Auris scholen. De vergaderingen vinden op dit moment online plaats.

Scholing
Auris vindt medezeggenschap zo belangrijk dat er scholing mogelijk is om het werk in de medezeggenschap uit te kunnen voeren. Dit kan gaan over de wettelijke kaders van medezeggenschap, maar ook over vergadertechnieken en hoe je ondanks verschillende meningen toch tot een besluit kunt komen.

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden? Vraag gerust om meer informatie;

Voor regio Noordwest
Auris De Weerklank Leiden
Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn
Auris Prof Van Gilseschool Haarlem, Heemskerk en Hoofddorp
Auris College Leiden
Mirjam Buter (Deelraad Noordwest)
e-mail: m.buter@auris.nl