Auris De Weerklank (Leiden) Aurislogo

Onze school

Auris De Weerklank is een christelijke school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar, die door haar regiofunctie open staat voor andere religies. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een taal(ontwikkelings)stoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een taalstoornis hebben bijvoorbeeld grote moeite met spreken, met woorden onthouden en begrijpen of met duidelijk maken wat ze bedoelen. Om toegelaten te worden tot onze school, moet een leerling een intensief onderwijsarrangement cluster 2 hebben gekregen.

Binnen onze school staat de leerling centraal. Wij dagen elke leerling uit om zijn maximale leerprestaties te halen. Wij hebben twee vestigingen. Eén in Leiden en één in Alphen aan den Rijn. Onze leerlingen komen uit Leiden of uit de omgeving Leiden.

Leerlingen van onze school zijn globaal onder te verdelen in twee groepen.

 • Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op onze school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die nauwelijks verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Andere hebben problemen met het maken van zinnen.
 • Slechthorende leerlingen (SH)
  Slechthorende leerlingen vormen een minderheid van ons totaal aantal leerlingen. Vaak hebben slechthorende leerlingen ook andere problemen. Problemen in bijvoorbeeld het uitspreken van woorden. Ook kunnen zij taalproblemen hebben of sociaal-emotionele problemen. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Zowel leerlingen met een TOS als slechthorende kinderen kunnen als bijkomende beperking een stoornis in het autistische spectrum (ASS) hebben. Leerlingen met autisme begrijpen de wereld anders dan leerlingen zonder autisme. Zij geven de informatie die zij krijgen een andere betekenis dan de meeste mensen. Communiceren kan dan een hele opgave zijn.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, praktische informatie, afspraken en regels? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina. Bij praktische informatie vindt u onder andere een overzicht met handige links.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.