Auris De Weerklank (Leiden) Aurislogo

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Foto's

Foto's van activiteiten plaatsen wij in een ouderportaal. Ouders krijgen toegang tot deze foto's. Heeft u een kind op onze school en geen logingegevens? Vraagt u deze dan aan de administratie van onze school.

 

Samen oefenen bij de logopedist is altijd leuk!
 


 

Bij elke leerling wordt elk jaar een gehoortest gedaan.

Tijdens de gymles oefenen de leerlingen motorische en sociale vaardigheden.
 


 

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma speciaal voor kinderen die risico lopen op problemen met lezen.

Het maken van goede zinnen wordt hier geoefend met behulp van legosteentjes.
 


 

De F&L methode heeft voor elke klank een speciale kleur. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in de opbouw van zinnen.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.